577 775 001
linofol@linofol.cz

Zemní hydroizolace základů, izolace radonu a ostatních chemikálií

Zemní izolace FATRAFOL je určena pro oboustranně zabudované, zpravidla jednovrstvé fóliové izolační povlaky u staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu.

Izolace základů fólie FATRAFOL se používá pro vytváření izolačních plášťů všech typů spodních částí staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Je vhodná je téměř do všech typů prostředí s různým stupněm biologické i chemické agresivity a trvalými teplotami od -20°C do +40°C.

Se zemní izolací FATRAFOL není problém ani vytvoření dostatečně těsných prostupů izolací a opracování dalších detailů pro zajištění trvalé nepropustnosti pro radon.

Přednosti a výhody zemních hydroizolačních fólií FATRAFOL:

 • Vysoká pevnost a průtažnost zemních izolačních folií
 • Trvalá pevnost v tlaku
 • Vynikající svařitelnost fólií
 • Odolnost fólie proti působení agresivních podzemních vod
 • Pružnost a ohebnost fólie za chladu
 • Výborná odolnost fólie proti perforaci
 • Odolnost fólie proti prorůstání kořenů rostlin
 • Odolnost fólie proti mechanickému namáhání při sedání staveb
 • Zdravotní a ekologická nezávadnost fólie
 • Funkční spolehlivost a vysoká životnost fólie

Typy zemních izolačních fólií FATRAFOL

 • FATRAFOL 803 (803/V) / izolace proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu
 • FATRAFOL 813/V (813/VS) / izolace proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu
 • EKOPLAST 806 / izolace proti úniku ropných látek a benzínu
 • STAFOL 914 / izolace proti vlhkosti a radonu
 • EKOTEN 915 / izolace skládek a jímek (ropa, agresivní odpad)
 • FATRAFOL P 922 / izolace proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu

FATRAFOL 803 (803/V) – izolace proti vlhkosti, tlakové vodě a radonu

Charakteristika:

 • nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-­P)
 • FATRAFOL 803 je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 803/V vícenásobnou extruzí
 • fólie má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí
 • barva – hnědá

Využití:

 • k izolacím pozemních a podzemních částí staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě
 • k izolacím vodních staveb, tunelů, zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb a úložišť průmyslových produktů, jejichž chemické působení odpovídá odolnosti fólie garantované výrobcem.
 • izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod
 • možnost zhotovení dokonale plynotěsných spojů i detailů
 • vytváří izolační povlak a zároveň protiradonovou bariéru
 • fólii je možno vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem, topným klínem nebo lepením tetrahydrofuranem.
 • pojištění těsnosti spojů může být provedeno zálivkovou hmotou. Manipulaci, pokládání a spojování fólie lze provádět za teplot od -5 °C. Proti mechanickému poškození se fólie oboustranně chrání netkanou textilií ze syntetických vláken např. FATRATEX
Název Tloušťka (mm) Šířka role (mm) Délka návinu (m) m2/role
  1,00 1300 30 39
FATRAFOL 803 1,50 1300 20 26
  2,00 1200 15 18
FATRAFOL 803/V 1,00 2000 25,30 50,60
  1,50 2000 15,25 30,50

FATRAFOL 813/V (813/VS) – izolace základů proti vlhkosti, tlakové a prosakující vodě

Charakteristika:

 • hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se zabudovaným skleněným rounem, typ T
 • fólie je vyrobena vícenásobnou extruzí
 • FATRAFOL 813/V se vyrábí v černé barvě
 • FATRAFOL 813/VS se vyrábí v barvě vrchní vrstvy signální žluté, spodní vrstva je černá, signální vrstva umožňuje snadnou kontrolu kontinuity povlakové hydroizolace
 • i za vyšších teplot je rozměrově stabilní, má vysokou pevnost a dobrou chemickou odolnost vůči vodám se znečištěním ropnými látkami

Využití:

 • FATRAFOL 813/V ( 813/VS) je určen k sevřeným izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě.
 • fólie je vhodná především pro aplikace v extrémních klimatických podmínkách ke spojování za vysokých okolních teplot
 • fólie je vhodná pro opracování dlouhých svislých ploch, na kterých se neprověšuje
 • fólii je možno vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem, topným klínem nebo lepením tetrahydrofuranem.
 • fólii je možno použít do prostředí, kde může dojít ke kontaminaci ropnými látkami jako jsou minerální oleje a motorová nafta
 • FATRAFOL 813/V je vhodný pro vkládání do stěnových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 14909:2006
Název Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka návinu (mm) m2/role
FATRAFOL 813 1,5 2050 20 41
  2,0   15 30,75
FATRAFOL 813/VS 1,5 2050 20 41
  2,0   15 30,75

EKOPLAST 806 – izolace základů proti tlakové vodě a úniku ropných látek

Charakteristika:

 • EKOPLAST 806 je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-­P)
 • barva – černá

 

 

 

Využití:

 • je určena k vytváření izolačních plášťů u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek proti jejich úniku do podzemních a povrchových vod
 • je vhodná např. pro těsnění manipulačních ploch, havarijních a záchytných jímek proti únikům benzínů, petroleje, motorové a topné nafty, topných olejů
 • EKOPLAST 806 je možno použít pouze jako zabudovanou, není určena jako vrchní povlaková vrstva a nelze ji použít k vykládání nádrží pro dlouhodobé skladování ropných látek. V izolačním systému může plnit funkci protiradonové bariéry
 • fólii je možno vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem, topným klínem nebo lepením tetrahydrofuranem. pokládání a spojování lze provádět za teplot nad +5 °C
Název Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (m) m2/role
FATRAFOL 806 1,0 1300 30 39
  1,5   20 26

STAFOL 914 – izolace spodní stavby proti vlhkosti a radonu

Charakteristika:

 • nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-­P), typ A.
 • STAFOL 914 je vyroben válcováním a laminací
 • STAFOL 914/V je vyroben vícenásobnou extruzí
 • barva – černá

 

Využití:

 • je určena k izolacím staveb proti zemní vlhkosti
 • je vhodná především k izolacím podlahových ploch průmyslových, obchodních a skladových hal.
 • lze dále použít k izolaci obvodového zdiva proti vzlínající vlhkosti jak u nových objektů
 • při provádění hydroizolací starých objektů, pro izolace v prostředí s vysokou agresivitou (výskyt anorganických kyselin, zásad a jejich solí)
 • jako ochranná nebo separační vrstva v konstrukci podlahy, apod.
 • celoplošný hydroizolační povlak ze vzájemně svařených pásů fólie plní zároveň i funkci protiradonové bariéry
 • fólii je možno vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem, topným klínem nebo lepením tetrahydrofuranem

Spojování hydroizolačních fólií STAFOL 914 (914/V) se provádí v přesahu pásů položených minimálně 50 mm přes sebe. Izolaci proti zemní vlhkosti lze za předpokladu pevného podkladu realizovat též pouhým překrytím pásů v minimální šířce 100 mm.

Pásy fólie se kladou zcela volně bez jakéhokoliv spojení s podkladem, při přímém pokládání fólie na betonový podklad musí být tento bez výstupků a nerovností, beton musí být vyrovnán ocelovým nebo novodurovým hladítkem. Jako podklad lze použít štěrkopískový násyp.

Název Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka m2/role
STAFOL 914 0,8 1200 35 42
STAFOL 914/V 0,8 2000 35 70

EKOTEN 915 – izolace proti vlhkosti, radonu a úniku ropných produktů

Charakteristika:

 • hydroizolační fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu PE-HD, typ T
 • barva – černá

Využití:

 • EKOTEN 915 je určen k zemním sevřeným izolacím
 • těsnění skládek odpadů a jímek na agresivní kapaliny
 • izolace manipulačních ploch, záchytných a havarijních jímek proti úniku ropných látek včetně benzínu
 • těsnění spodních částí staveb proti vlhkosti a vodě, včetně vody tlakové a radonu
Název Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (m) m2/role
  1,0   40 52
  1,5 1000 27 35
  2,0   20 26
EKOTEN 915        
  1,0   40 52
  1,5 1300 27 35
  2,0   29 26

FATRAFOL P 922 – TPO izolační fólie proti vlhkosti

Charakteristika:

 • fólie na bázi speciálního typu termoplastického polyolefinu (TPO)
 • fólie je svařitelná horkým vzduchem
 • fólie je určena pro izolace spodních částí staveb proti vodě
 • tloušťka fólie 1,0 mm a 1,5 mm
 • barva černá
 • není odolná UV záření
Název Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (m) m2/role
FATRAFOL P 922 1,0 2000 30 60
  1,5   20 40

 

Mám zájem o informaci