577 775 001
linofol@linofol.cz

Střešní hydroizolační systémy

Střešní hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytváření povlakových střešních krytin všech typů budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech, t.j. pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé a pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné apod.

Střešní krytina sytému FATRAFOL-S podle typu fólie může být kladena na všechny běžné podklady a to jak u novostaveb, tak při opravách, rekonstrukcích a modernizacích starších objektů.

Skladba střešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S

 • 1. Střešní hydroizolační fólie FATRAFOL 810
 • 2. Tepelná izolace (minerální vata)
 • 3. Tepelná izolace (polystyren)
 • 4. Podkladní textílie FATRATEX
 • 5. Parotěsná zábrana FATRAPAR
 • 6. Nosná konstrukce

Typy standardních střešních fólií FATRAFOL

 • FATRAFOL 810 (standardní střešní fólie)
 • FATRAFOL 804 (střešní fólie pro opracování detailů)
 • FATRAFOL 807 (střešní fólie pro renovaci asfaltových střech)
 • FATRAFOL P918 (TPO střešní fólie)

Přednosti střešních hydroizolačních fólií FATRAFOL

 • Vynikající odolnost povětrnostním vlivům
 • Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání
 • Velmi dobrá chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
 • Vysoká propustnost pro vodní páry
 • Odolnost proti prorůstání kořenů rostlin
 • Vynikající svařitelnost
 • Minimální přitížení nosné konstrukce střechy
 • Minimální požární zatížení objektu
 • Hygienická a ekologická nezávadnost

FATRAFOL 810 – izolace plochých a mírně šikmých střech

Charakteristika:

 • střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou
 • odolává UV záření, může být vystavena přímým povětrnostním vlivům
 • má požární odolnost B ROOF (t3)
 • FATRAFOL 810 (810AA) je vyrobena válcováním a laminací
 • FATRAFOL 810/V (810/V AA) je vyroben vícenásobnou extruzí
 • FATRAFOL 810 AA (810/V AA) má zvýšenou požární odolnost

Využití:

 • určena k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanický kotvených k podkladu, bez zátěžové vrstvy, ale i pro střechy přitížené

Je-li sousední vrstvou fóliového povlaku ve střešním plášti pěnový polystyren nebo prvek z asfaltu, musí být přímému styku s nimi zabráněno separační vrstvou z textilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti nejméně 300 g/m2(FATRATEX). Při použití lehčeného polystyrenu lze provést separaci fólie též skleněným rounem o plošné hmotnosti nejméně 120g/m2.

FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) nesmí být použit jako hydroizolační vrstva v jakýchkoliv stavebních konstrukcích obsahujících dehty.

Název Tlouštka mm Šířka mm Délka mm m2/role
  1,2 1 300 20 26
  1,2 160 20 6,4
FATRAFOL 810 1,5 1300 20 26
  1,5 650 20 20
  2,0 1300 15,40 15
FATRAFOL 810 AA 1,5 1300 20 30
  1,2 2000 25 50
  1,2 2050 25 51,25
  1,5 2000 20 10
FATRAFOL 810 V 1,5 2050 20 41
  1,8 2000 16,50 33
  1,8 2050 20 33,8
  2,0 2000 15 30
FATRAFOL 810/V AA 1,2 2000/1000 20 50
  1,5 2000/1000 25 40

FATRAFOL 804 – střešní fólie na členité povrchy a detaily

Charakteristika:

 • střešní nevyztužená (homogení) fólie na bázi PVC-P
 • odolává UV záření a může být vystavna přímým povětrnostním vlivům
 • FATRAFOL 804 AA má zvýšenou požární odolnost

 

 

Využití:

 • je určena zejména jako doplňková fólie k vyztuženým střešním fóliím FATRAFOL pro členité povrchy střech vypracování detailů
 • fólie v tloušťce 1,5 mm je určena pouze k opracování detailů
 • není vhodná pro použití jako celoplošná, mechanicky kotvená povlaková krytina

Je-li sousední vrstva fóliového povlaku ve střešním plášti pěnový polystyren nebo prvek z asfaltu, musí být přímému styku s nimi zabráněno separační vrstvou z technické textilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti nejméně 300 g/m2.

Při použití lehčeného polystyrenu lze provést separaci fólie také skleněným rounem o plošné hmotnosti nejméně 120 g/m2. Fólie nesmí být použita jako hydroizolační vrstva v jakýchkoliv stavebních konstrukcích obsahujících dehty.

Název Tloušťka mm Šířka mm Délka m2/role
FATRAFOL 804 / 804 AA 2,0 / 1,5 1200 / 1300 15 / 20 18 / 26

FATRAFOL 807 – střešní fólie pro renovaci asfaltových střech

Charakteristika:

 • fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textílie
 • odolává UV záření
 • fólie může být vystavena přímým povětrnostním vlivům
 • fólie má jeden okraj fólie ponechán bez netkané textílie pro umožnění podélného spojování pásů
 • FATRAFOL 807/F má podkladní netkanou textili přes celou šířku pásu
 • FATRAFOL 807 AA má zvýšenou požární odolnost

Využití:

 • je určena pro sanace starých asfaltových povlakových krytin plochých střech
 • fólie je určena zejména pro systémy lepení
 • spodní strana fólie, která je opatřena textilní podložkou
 • je vhodná pro styk s bitumeny

FATRAFOL 807/V

Charakteristika:

 • střešní fólie FATRAFOL 807/V je fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textílie 120 g/m2
 • fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům
 • konstrukce je obdobná jako u 807, ale PVC vrstva je v celé hmotě homogenní

Využití:

 • fólie je určená pro lepení k podkladu, tl. PVC 1,2 a 1,5 mm. s použitím např. ve skladbě se starou asfaltovou krytinou s dodatečným přiteplením PIR izolací RECTICEL – lepeno dvousložkovým PUR lepidlem od fy ADCO

STŘEŠNÍ FÓLIE FATRAFOL 807/V NENÍ VHODNÁ PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ.

Název Tloušťka mm Šířka mm Délka m2/role
FATRAFOL 807 / FATRAFOL 807 AA 2,6 (PVC 1,5) 1300 (volný okraj 50) 20 20
FATRAFOL 807 F 2,6 (PVC 1,5) 1300 / 1000 17,7 23 / 17,7
FATRAFOL 807/V 1,9 (PVC 1,5) 2050 16 38,95 / 32,8

FATRAFOL P 918 – střešní fólie na bázi TPO (termoplastické polyolefiny)

Charakteristika:

 • fólie se zabudovaným skleněným rounem 
 • fólie je možné položit přímo na bitumeny i polystyren bez separační podložky
 • fólie je vhodná pro střechy mechanicky kotvené, přitížené i zelené střechy
 • aplikovaná střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhodobou životností
 • spojování fólií je možné svařováním za teplot nad -5°C
 • tl. 1,50 a 2,0 mm, barva RAL 7035 a RAL 7045

Využití:

 • je určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech
 • pro střechy přitížené kamenivem, provozní nebo vegetační vrstvou
 • jako doplňková fólie pro mechanicky kotvené střechy – k izolacím detailů a členitých částí izolovaných fólií P 918/SG

FATRAFOL P 918/SG

Charakteristika:

 • fólie s integrovanou kombinovanou výztuží z PES mřížky a skleněného rouna
 • vysoká pevnost a výborná rozměrová stabilita
 • vynikající odolnost UV záření
 • je odolná běžným chemikáliím a snášenlivá s asfaltem a polystyrenem
 • pro mechanicky kotvené střechy, bez zatěžovací vrstvy
 • tl. 1,50 a 2,0 mm, barva RAL 7035 (šedobílá)

 

FATRAFOL P 918/SG-PV

Charakteristika:

 • vlastnosti jako FATRAFOL P 918/SG, ale s pevnější mřížkou a tužší skleněnou výztuží
 • určena především k uplatnění s fotovoltaické střešní fólie FATRASOL
 • dále vhodná prakticky pro všechny typy střech
 • tl. 2,0 mm; barva RAL 7035 – šedobílá

FATRAFOL P 918/H

Charakteristika:

 • homogenní střešní fólie
 • určena pouze jako doplněk TPO fólií FATRAFOL P 918 a FATRAFOL P 918/SG
 • tl. 2,0 mm, šířka 1025 mm nebo 2050 mm
 • z fólie jsou vyrobeny tvarovky Vlnovec a Kužel
 • barva RAL 7035 a RAL 7045
Název Tloušťka mm Šířka mm Délka m2/role
  1,5   20  
FATRAFOL P 918 1,8 2050 16,5 41
  2,0   15  
FATRAFOL P 918/SG 1,5 2050 20 41
  2,0   15 30,75
FATRAFOL P 918/SG-PV 2,0 2050 15 30,75
FATRAFOL P 918H 2,0 1025 15 30,75
    2050    

 

Mám zájem o informaci